lv ru en

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija

Lai paaugstinātu pārvadājumu efektivitāti, veicinātu videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu un paaugstinātu Latvijas dzelzceļa tranzīta koridora starptautisko konkurētspēju, LDz turpmākajos gados plāno veikt pilnīgu dzelzceļa galvenā tīkla elektrifikāciju. Projekta īstenošanai plānots izmantot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus un LDz finansējumu.

1. posma īstenošanas grafiks

1. posma ieguvumi

Būvniecības laikā

Ietekme uz IKP

120 milj. €

38%

investīciju plānots apgūt lokāli

Latgales reģionā

  • Jaunas darba vietas
  • Vietējās uzņēmējdarbības attīstība

Jaunu izglītības programmu attīstība transporta un enerģētikas jomā

Pēc 1. posma īstenošanas visā tā dzīves ciklā (2024 – 2047):

Ieguvumi nozarei un tautsaimniecībai

Konkurētspēja nozarei, kura ietekmē

20%

Latvijas tautsaimniecības

354 milj. €

Enerģijas un darbaspēka izmaksu ietaupījums

147 milj. €

Ritošā sastāva ekspluatācijas ietaupījums

Starptautisko loģistikas pakalpojumu konkurētspējas pieaugums

CO2 emisiju samazinājums dzelzceļa pārvadājumos

-20%

Elektrificēto līniju garums palielināsies līdz

30%

Latvijas enerģētiskās atkarības mazināšana no degvielas importa

Pasažieru laika ietaupījums naudas izteiksmē

5,8 milj. €

Nelaimes gadījumu samazināšanas efekts naudas izteiksmē

7,1 milj. €

Ekspertu viedokļi

Andris Lauciņš

Auditorkompānijas “Ernst&Young” partneris

Tranzīts, kas virzās uz trīs Latvijas lielākajām ostām, ir iespējams ļoti asā konkurencē starp vismaz trim citiem virzieniem – uz Lietuvu, uz Klaipēdas ostu, tad virziens uz Igauniju, un virziens uz nesen izveidotām un attīstītām ostām, kas atrodas Krievijas teritorijā. Šajā konkurencē katrs kravu īpašnieks ļoti rūpīgi rēķina, cik naudas prasīs kravas nogādāšana līdz kuģa klājam katrā no šiem virzieniem. Tādēļ dzelzceļa pārvadājumu cenas svārstība pat viena eiro vai dažu desmitu eiro centu apmērā uz tonnu veido būtisku konkurences priekšrocību. Dzelzceļa elektrifikācijas projekts tieši ar to, ka elektrovilces izmantošana ir efektīvāka par dīzeļvilci, nodrošinās Latvijas tranzīta koridoram iespēju sniegt konkurētspējīgāku cenu kravu īpašniekiem.

(Db.lv, 24.10.2017.)

Lasīt vairāk

Igors Graurs

RISEBA attīstības prorektors, bijušais Transporta un sakaru institūta rektors

Nav ne mazāko šaubu, ka dzelzceļa elektrifikācija ir kardināli nepieciešama, būtībā tas ir izdzīvošanas jautājums. Dzelzceļa elektrifikācijas jomā mēs nožēlojami atpaliekam no pārējās Eiropas, neskatoties uz to, ka esam viens no būtiskākajiem tranzīta virzieniem. Ja šodien dzelzceļa elektrifikāciju neveiktu mūsu kaimiņi lietuvieši un baltkrievi, mēs varbūt varētu par to nedomāt. Taču tas notiek

(Db.lv, 24.10.2017.)

Lasīt vairāk

Jānis Irbe

Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju organizācijas izpilddirektors

…dzelzceļa elektrifikācijas projekts ir Latvijas caurlaide uz transporta nozares nākotni starptautiskajos tirgos. Jautājums – vai mēs šo caurlaidi esam gatavi izņemt un kļūt konkurētspējīgāki,…

(Tvnet.lv, 01.06.2017.)

Lasīt vairāk

Sergejs Gubins

Domnīcas Certus pētnieks, ekonomikas doktors

Lai gan nozarē nav vienprātības par dzelzceļa elektrifikācijas projektu, plusu tam ir ievērojami vairāk nekā mīnusu. Lielākais projekta pluss ir tas, ka, tieši pateicoties tam, mums izdosies saglabāt veselu industriju, kas ir Krievijas un Baltkrievijas kravu tranzīts uz mūsu ostām. Bez elektrifikācijas, zaudējot šajā jomā lietuviešiem, tas nebūs iespējams.

(Diena.lv, 21.11.2017.)

Lasīt vairāk

Stīvs Huans

„DHL Global Forwarding Greater China” izpilddirektors

Kā vadošais uzņēmums loģistikas nozarē, mēs ne tikai savienojam cilvēkus un uzņēmumus, nodrošinām globālu tirdzniecības loģistiku, bet arī domājam par mūsu veikto darbību ietekmi uz vidi. Mēs vēlamies būt tirgus un tehnoloģiju līderis zaļajā loģistikā, tādējādi atšķiroties no mūsu konkurentiem. Mūsu klimata aizsardzības mērķos ir ņemti vērā izmeši, ko rada gan mūsu pašu, gan mūsu partneru darbība un iegādātā enerģija. Tādēļ mēs plānojam sadarboties tikai ar partneriem un apakšuzņēmējiem, kas atbildīs mūsu GoGreen prasībām. Tostarp, mūsu partneru vidū ir LDz.

Lasīt vairāk

Staņislavs Šķesters

Rēzeknes novada domes deputāts, Tautsaimniecības attīstības komitejas priekšsēdētājs

Dzelzceļa elektrifikācijas projekta īstenošana pozitīvi ietekmēs ne tikai Rēzekni un Daugavpili, bet Latgales reģionu kopumā. Piemēram, projekta laikā tiks radītas jaunas darba vietas, tādējādi samazinot cilvēku skaitu, kuri dodas labākas dzīves meklējumos uz citiem Latvijas reģioniem, un, iespējams, arī atgriežot aizbraukušos. Turklāt saskatu arī potenciālu attīstīties uzņēmējiem, piemēram, piedāvājot ražot inovatīvus produktus ne tikai dzelzceļa elektrifikācijas, bet arī Rail Baltica projekta ietvaros. Protams, nevaram aizmirst arī ieguvumus videi, kas radīsies, nomainot dīzeļlokomotīves uz elektrolokomotīvēm.

Lasīt vairāk

Iveta Maļina-Tabūne

Latgales SEZ pārvaldniece un Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja

Projekts ir ļoti svarīgs Latgales reģionam, jo tas radīs multiplikatīvu efektu attīstībai. Uzlabotā infrastruktūra būs par pamatu mobilitātei – gan domājot par iedzīvotājiem, gan arī uzņēmējiem, kuri varēs ātrāk pārvadāt kravas. Vienlaikus attīstīsies arī uzņēmējdarbība un izglītības programmas, kā rezultātā reģionam tiks piesaistīti augstākas kvalifikācijas speciālisti un, iespējams, veicinās reemigrējušo tautiešu atgriešanos.

Lasīt vairāk

Jānis Brizga

Zaļa fonda pārstāvis

Eiropā jau pašlaik dzelzceļš lielākoties ir elektrificēts. Ir visi argumenti, lai beidzot Latvija arī pārietu uz šo videi draudzīgo dzelzceļa transporta veidu. Dīzeļlokomotīves faktiski ir vēsture, bet nākotne ir videi draudzīgās tehnoloģijās ne tikai dzelzceļā, bet arī privāto automašīnu un sabiedriskā transporta jomā.

Tvnet.lv, 20.08.2018.

Lasīt vairāk

Vitālijs Gavrilovs

Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents

Dzelzceļa elektrifikācija ir ne tikai Latvijas nacionālajos plānošanas dokumentos paredzēts projekts, bet arī Eiropas Savienības stratēģiskajos dokumentos noteikto vides un transporta nozares attīstības mērķu sasniegšanai nepieciešams solis.

Diena.lv, 23.08.2018.

Lasīt vairāk

Jaunumi

10.10.2019

VAS “Latvijas dzelzceļš” parakstījis līgumu par projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” 1.posma īstenošanu

Lasīt vairāk

09.10.2019

Noslēdz lielāko līgumu ES fondu plānošanas periodā – 318 miljoni no Kohēzijas fonda dzelzceļa elektrifikācijai

Lasīt vairāk

15.07.2019

Eiropas Komisija atbalstījusi dzelzceļa elektrifikācijas projektu pilnā apmērā

Lasīt vairāk

16.01.2019

VIDEO: Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts

Lasīt vairāk

10.01.2019

Dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts saņēmis Eiropas Komisijas neatkarīgā eksperta JASPERS IQR pozitīvu atzinumu

Lasīt vairāk

31.10.2018.

Dzelzceļa elektrifikācijas iepirkumam pieteikušies četri kandidāti

Lasīt vairāk

27.08.2018.

Pagarina pieteikumu iesniegšanas termiņu dzelzceļa elektrifikācijas iepirkuma kvalifikācijas kārtai

Lasīt vairāk

10.08.2018.

Izsludina iepirkumu dzelzceļa elektrifikācijas projekta pirmajam posmam

Lasīt vairāk

07.08.2018.

Latgales pašvaldības: dzelzceļa elektrifikācijas projekts veicinās reģiona attīstību

Lasīt vairāk

28.02.2018.

LDz iesniedz elektrifikācijas projektu CFLA

Lasīt vairāk

28.04.2017.

LDz iesniedz elektrifikācijas projekta pieteikumu CFLA

Lasīt vairāk

17.01.2018.

“Latvijas dzelzceļš” gatavs īstenot elektrifikācijas projektu

Lasīt vairāk

Iepirkumi

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība”. Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB

Lasīt vairāk

Par projektu

Projekta pirmais posms tiks īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.2.1.specifiska atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti”, 6.2.1.1. pasākuma “Latvijas dzelzceļa tikla elektrifikācija” ietvaros.

Transporta un uzglabāšanas darbības, kurās tiek ietverta arī dzelzceļa nozare, īpatsvars Latvijas tautsaimniecībā 2016.gadā veidoja 9,1% no IKP. Nozares radītais starpproduktu patēriņš nodrošina papildu apgrozījumu arī citās nozarēs. Dzelzceļa īpatsvars kopējā kravu apgrozībā veido aptuveni 55%.

Lai paaugstinātu pārvadājumu efektivitāti, veicinātu videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu un paaugstinātu Latvijas dzelzceļa tranzīta koridora starptautisko konkurētspēju, LDz turpmākajos gados plāno veikt pilnīgu dzelzceļa galvenā tīkla elektrifikāciju. Projekta īstenošanai tiks izmantoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļi un LDz finansējums.

Dokumenti

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts atbilst Eiropas Savienības un nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu mērķiem.

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Lejupielādēt dokumentu

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam

Lejupielādēt dokumentu

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

Lejupielādēt dokumentu

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1. pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi

Lejupielādēt dokumentu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. Decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

Lejupielādēt dokumentu

BALTĀ GRĀMATA Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu

Lejupielādēt dokumentu

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2370 (2016. gada 14. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību (Dokuments attiecas uz EEZ)

Lejupielādēt dokumentu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 11. decembris) par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES Dokuments attiecas uz EEZ

Lejupielādēt dokumentu

Stratēģija “Eiropa 2020”

Lejupielādēt dokumentu

Komisijas dienestu darba dokuments, Ziņojums par Latviju – 2017.gads

Lejupielādēt dokumentu

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazināties ar LDz